Menu 
           English   Dutch


Home
Beroepsduiken
Sportduiken
Keuringen brandweerduikers
Hyperbare & Duikgeneeskunde
Rijbewijskeuring & Parakeuringen
Chirurgie
Kwaliteit
Contact
Links
 

Kwaliteit

Voor OnSiteMedicalsBV is een keuring meer dan een serie medische testen.
Wij bespreken het resultaat van de keuring uitgebreid en U krijgt de uitslag in een helder rapport mee.
Uiteraard voldoen al onze werkzaamheden aan de gangbare kwaliteitseisen.

Wij bezitten de volgende registraties:
Registratie Houder Nummer/link
specialisme heelkunde KNMG/MSRC M/H017/1061341
heelkunde BIG register 99020145401
duikerarts B* NDC Lijst duikerartsen
Sportduikerarts CD NvD SD0025308

Wij zijn tevens lid van de volgende vakorganisaties:
Nederlandse vereniging voor Heelkunde (NVvH) lid
Nederlandse vereniging voor Traumatologie (NVT) lid
Undersea and Hyperbaric Medical Society (UHMS) lid
European Underwater & Baromedical Society (EUBS) lid
Nederlandse vereniging voor Duikgeneeskunde (NvD) lid
Onder de button "Links" vindt U meer informatie over deze organisaties!

Voor al onze werkzaamheden gebruiken wij artsen met ruime ervaring in chirurgie, duik- en hyperbare geneeskunde alsmede in keuringen en gezondheidsadvisering.
Zij hebben extra opleidingen in ergometrie (inspanningsonderzoek), electrocardiografie (maken en beoordelen van hartfilm (ECG)) en spirometrie (longfunctie).

OnSiteMedicalsBV vindt het zeer belangrijk om een goed product te leveren, daarom:
  • Voldoen onze keuringen ruimschoots aan alle bekende richtlijnen (keuringen beroepsduikers volgens EDTC/HSE richtlijnen)!
  • Hebben wij een uitgebreid netwerk met contacten in ons veld van expertise (second opinion, keuringscertificaten voor buitenland)!
  • Maken wij gebruik van een database voor opslag van keuringsgegevens, bij herkeuring of medische problemen kunnen uw gegevens snel gevonden worden en via E-mail of fax naar een opgegeven locatie gezonden worden.
  • Streven wij een open communicatie met onze klanten na, met vragen, commentaar en verbeteringen kunt U bij ons terecht
  • Streven we ernaar om een dynamisch bedrijf te zijn dat inspeelt op veranderingen van de markt en op de wensen van de klant
*Wettelijk kader
Sinds 01 januari 2004 is het bij wet verplicht alle beroepsduikers jaarlijks medisch te laten keuren. Dit is een direct voortvloeisel uit de nieuwe Europese wetgevingen en richtlijnen voor de beroepsduiker
(zie ook: www.edtc.org ) .
Deze duikkeuringen mogen per 01 januari 2004 alleen nog verricht worden door duikerartsen categorie A en B. Duikerartsen A mogen alleen herkeuringen verrichten. Duikerartsen B mogen zowel in- als herkeuringen verrichten.

OnSiteMedicalsBV werkt uitsluitend met duikerartsen B.