Menu 
           English   Dutch


Home
Beroepsduiken
Sportduiken
Keuringen brandweerduikers
Hyperbare & Duikgeneeskunde
Rijbewijskeuring & Parakeuringen
Chirurgie
Kwaliteit
Contact
Links
 
 


Beroepsduiken

Er zijn twee soorten duikkeuringen.
Eén duikkeuring waarbij een beroepsduiker voor het eerst medisch wordt gekeurd (inkeuring) en de jaarlijkse medische keuring van een duiker die al een keer medisch is gekeurd voor het duiken (herkeuring)
Al onze keuringen voldoen ruimschoots aan eisen van de Health Safety Executive (HSE) en de European Diving technical Committee (EDTC):

Inkeuring:
 • Uitgebreide duikmedische anamnese
 • Algeheel lichamelijk onderzoek met accent op duikmedisch relevante zaken
 • Somatisch profiel: gewicht, lengte, vetpercentage, pols, bloeddruk
 • KNO onderzoek
 • Longfunctie (spirometrie)
 • Hartfilm (ECG)
 • röntgenfoto borstkast + bloedonderzoek: moet vooraf gedaan worden op röntgenafdeling lokale ziekenhuis en het streeklaboratorium, aanvragen hiervoor zenden wij U bij maken van de afspraak.
 • Gehoor test (audiogram)
 • Conditie test
 • Duur: circa 2,5 uur
Herkeuring:
 • Korte duikmedische anamnese
 • Nagaan van duikhistorie/klachten/problemen afgelopen jaar
 • Gericht lichamelijk onderzoek
 • Somatisch profiel: gewicht, lengte, vetpercentage, pols, bloeddruk
 • KNO onderzoek
 • Longfunctie (spirometrie)
 • Hartfilm (ECG)
 • Gehoor test (audiogram)
 • Conditie test
 • Duur: circa 1 uur
Prijzen op aanvraag
Bij keuren op locatie minimaal 2 inkeuringen of 5 herkeuringen na elkaar!
De kosten voor röntgenfoto borstkast en bloedonderzoek moeten apart betaald worden aan het ziekenhuis en vallen buiten de prijsopgave.
Indien er nader extra onderzoek moet plaatsvinden (b.v. scan borstkast, echo hart) dan zijn dit kosten die buiten de genoemde prijs vallen.
In alle gevallen krijgt de klant een uitgebreid keuringsrapport en bij goedkeuring tevens een officieel certificaat en stempel in duiklogboek (1 jaar geldig).

Meenemen: sportkleding, handdoek, logboek en identiteitsbewijs