Menu 
           English   Dutch


Home
Beroepsduiken
Sportduiken
Keuringen brandweerduikers
Hyperbare & Duikgeneeskunde
Rijbewijskeuring & Parakeuringen
Chirurgie
Kwaliteit
Contact
Links
 

Rijbewijs- en Parachutistenkeuring

Als op basis van het ingevulde vragenformulier van het Centraal Bureau Rijvaardigheids bewijzen (CBR) een aanvullende medische keuring voor het rijbewijs nodig is, kunnen wij deze voor U verrichten.

Rijbewijskeuring:
 • Anamnese
 • Lichamelijk onderzoek
 • Somatisch profiel: gewicht, lengte, vetpercentage, pols, bloeddruk
 • Test gezichtsscherpte, kleurenzien
 • Gehoortest (audiogram)
 • Duur: circa 30 minuten
Als U wilt parachutespringen is het goed te weten of dat voor U ook veilig kan, met name als er in het verleden een blessure aan het houdings- en bewegingsapparaat is geweest.
Onze ervaren keuringsarts keurt volgens de Koninklijke Nederlandse vereniging voor Luchtvaart (KNVvL) en de afdeling parachutespringen en kan dit gedegen vaststellen.

Parachutistenkeuring:
 • Specifieke anamnese
 • Gericht lichamelijk onderzoek, met name stabiliteit houdings- en bewegingsapparaat
 • Somatisch profiel: gewicht, lengte, vetpercentage, pols, bloeddruk
 • Test gezichtsscherpte, korte gehoortest
 • Kort neurologisch (evenwichts-)onderzoek
 • Duur: circa 45 minuten
Prijzen op aanvraag
Als er op basis van gevonden afwijkingen extra onderzoek noodzakelijk is vallen deze kosten buiten de genoemde prijs.

Meenemen:

ID/paspoort bij de keuring en medische voorgeschiedenis/medicatielijst voor zover van toepassing